Vergoeding


Vergoeding van de muziektherapie en muzikale vorming

Veel zorgverzekeraars vergoeden de muziektherapie van Caloroso geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering. De muziektherapeut is geregistreerd lid van de NVKT en NVAZ.

De regels voor vergoeding veranderen regelmatig. Het is daarom belangrijk dat je zelf bij je zorgverzekeraar vraagt of en op welke voorwaarden de therapie wordt vergoedt. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun je kijken naar de vergoedingenlijst op de website van de NVAZ.

Je betaalt zelf de rekening aan Caloroso en kunt die vervolgens declareren bij de eigen verzekeraar. Overleg van te voren met Caloroso over de voorwaarden van de verzekering.

Er zijn ook mogelijkheden om via het PGB "begeleiding" vergoed te krijgen. Ook hiervoor is het raadzaam goed te overleggen met Caloroso en meer informatie in te winnen bij een organisatie die PGB-houders adviseert.

De muzikale vorming komt over het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor kinderen met een beperking kan dit anders zijn, overleg hierover met Caloroso.