Muziektherapie


Muziektherapie bij Caloroso in Utrecht

Caloroso is gespecialiseerd in het geven van muziektherapie aan kinderen met autisme, (verstandelijke) handicap en andere beperking. Maar ook als je geen kind bent of handicap hebt, ben je welkom.

Caloroso gaat uit van een holistisch mensbeeld waarbij ieder mens uniek is, en zijn eigen mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen.

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een therapievorm waarbij muzikale elementen bewust worden ingezet om tot verandering en ontwikkeling te komen. Maat, ritme, harmonie en melodie hebben ieder een eigen uitwerking. Bij een snel trommelritme ga je meebewegen en een lied in mineur roept weemoedige emoties op.

Muziektherapie is een non-verbale therapie. Muziek werkt direct in op de mens waardoor eventuele belemmeringen van taal wegvallen. Het is een manier om direct contact te maken en gevoelens te beleven. Samen met de muziektherapeut werk je aan de voor jouw gestelde doelen. Dit doe je door muzikale oefeningen die voor jou op maat zijn gemaakt.

Hoe gaat muziektherapie in zijn werk?

Bij muziektherapie werk je volgens een behandelplan dat de muziektherapeut in overleg met jou opstelt. Hierin staan de doelen omschreven. Door samen te spelen, te luisteren en door solospel kun je bijvoorbeeld werken aan ontspanning, activering, verwerking, (motorische) ontwikkeling, sociale interactie, nemen van initiatieven, creativiteit, maken van contact, opbouw van zelfvertrouwen en acceptatie.

Moet ik muzikaal zijn of een instrument bespelen om muziektherapie te volgen?

Nee, je hoeft niet muzikaal te zijn of een instrument te bespelen om muziektherapie te volgen. Wel is het handig als je enige affiniteit hebt met muziek. De muziektherapeut maakt gebruik van makkelijk bespeelbare instrumenten en houdt rekening met wat je wel en niet kan of wilt.